logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
0040-244-575963 / 0040-244-513777     |    petrostar@petrostar.ro

Proiecte Recente

Proiecte recente

1. FEED – DEVELOPMENT OF TARGU MURES UNDERGROUND GAS STORAGE (ROMANIA)

Client: DEPOMURES- GDF SUEZ Targu-Mures-Mures, Romania – in calitate de Beneficiar final al investitiei.
Perioada de desfasurare: 2013-2014
SCOPUL PROIECTULUI: Cresterea capacitatii depozitului subteran Depomures la 400.000 Milioane Nm3/ciclu prin dezvoltarea de noi facilitati de comprimare si uscare a gazelor.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Scopul lucrării de dezvoltare constă în preluarea gazelor din reţeaua nationala de transport gaze în perioada de cererea scăzută (de exemplu, vara) şi injectarea în depozitul subteran, respectiv extragerea de gaze în timpul perioadei de cerere foarte mare.
La acest moment depozitul subteran de gaze naturale Tirgu Mures opereaza prin intermediul a 5 grupuri la care sunt conectate 19 sonde de gaze (existente).
Dezvoltarea depozitului constă în mărirea volumului util al depozitului de la 300 MNm3 la 400 MNm3 / ciclu si presupune:

 • Construirea unei Staţii Centrale (staţie de comprimare, staţie de uscare, panou de măsurare gaze bidirecţional ) proiectată pentru o capacitate de 3,5 MNm3/zi ;
 • Dezvoltarea unei conducte de interconectare cu sistemul de transport (TRANSGAZ) , 24” x100 m ;
 • Dezvoltarea unui nou sistem de distribuţie de 110 kV şi racordarea la reţeaua electrică (ELECTRICA)

SERVICII DE PROIECTARE PRESTATE:

Intocmirea documentatiei FEED pentru :

 • Procesul tehnologic al statiei – definit complet incepand de la documentele conceptuale, filozofii, memorii de proiectare, descrieri ale procesului, simulari si calcule de proces pentru dimensionarea echipamentelor si conductelor, scheme P&ID, scheme de flux, diagrame cauza si efect etc.
 • Documentatia pentru definirea echipamentelor mecanice si de proces constand in memorii tehnice, specificatii, caiete de sarcini, foi de date, liste etc.
 • Amenajarea de teren si a drumurilor de acces exterioare si interioare – definita prin memorii tehnice, caiete de sarcini, planuri de sistematizare pe verticala, profile si detalii.
 • Constructii, cladiri si structuri si fundatiile pentru acestea, pentru echipamente, conducte si alte facilitati- pentru care s-au intocmit parti scrise si desenate de arhitectura si rezistenta constand in memorii, caiete de sarcini, breviare de calcul, planuri de cofraj si armare, planuri de sapatura etc.
 • Racordare la reteaua de alimentare cu energie electrica, instalatii electrice interioare, instalatie de protectie impotriva descarcarilor atmosferice, instalatie de iluminat – pentru care s-au intocmit scheme monofilare, trasee de cabluri cu sectiuni si detalii, scheme ale echipamentelor, caiete de sarcini, foi de date si specificatii pentru echipamentele electrice etc.
 • Instalatii de automatizare si control pentru statie constant in sistem de control distribuit DCS, sistem de oprire de urgenta ESD, sisteme de detectie Foc si Gaze, sisteme de securitate la efractie si CCTV, aparatura de control individuala instalata pe liniile si echipamentele de proces – pentru care s-au intocmit parti scrise si desenate constand in memorii si caiete de sarcini, foi de date, scheme, arhitecturi, liste de intrari-iesiri, trasee de cabluri si amplasari echipamente etc.
 • Legaturi conducte pentru liniile de proces supraterane si subterane – definite prin memoriu tehnic, caiet de sarcini, specificatii, planuri de amplasare , planuri de legaturi conducte, izometrii, modelare 3D etc.
 • Instalatii pentru constructii , sisteme de ventilatie, incalzire, aer conditionat, canalizare pluviala, industriala si menajera (inclusiv sisteme de epurare), alimentare cu apa- pentru care s-au intocmit parti scrise si parti desenate, memorii caiete de sarcini, foi de date, planuri de amplasare si profil etc.
 • Protectia catodica si protectia anticoroziva a echipamentelor si conductelor ingropate si supraterane, definita prin intocmirea de memorii tehnice, caiete de sarcini, planuri de amplasare, foi de date si detalii.
 • Obtinerea avizelor si acordurilor si a autorizatiei de construire pentru proiect.
 • Managementul proiectarii, controlul documentatiei, asigurarea calitatii, documentatie HSE si QAQC, interfata cu beneficiarul.
 • Intocmirea caietelor de sarcini pentru faza EPC a proiectului.

2. STATIE DE COMPRIMARE GAZE NATURALE ROMAN

Client: SNGN ROMGAZ SA in calitate de beneficiar final al investitiei SC SUTECH SRL Medias – in calitate de Antreprenor general.
Perioada de desfasurare: 2014-2015
SCOPUL PROIECTULUI: Executia unei noi statii de comprimare la Roman (aspiratie la 3-5 barg, refulare la 24 barg) cu debitul max de 600 000 Nm3/zi.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Structura gazeifera Roman a inceput sa fie exploatata in anul 1973 si s-a dezvoltat in etape succesive, ajungandu-se in prezent la un numar de aproximativ 100 de sonde de productie distribuite pe mai multe obiective geologice.
Productia de gaze a sondelor este colectata mai intai la Grupuri. Aici se realizeaza separarea preliminara a apei reziduale de zacamant, gazele fiind transportate mai apoi prin intermediul unei retele de colectoare la Statia de Uscare Gaze Harlesti. Dupa uscare gazele sunt predate la Transgaz prin intermediul unui panou de masura fiscala.
In vederea prelungirii perioadei de exploatare a sondelor si a cresterii factorului final de recuperare al zacamantului a trebuit scazuta presiunea in sistemul de colectare a gazelor la valori inferioare presiunii din sistemul national de transport gestionat de Transgaz. Compensarea acestei diferente de presiune a implicat realizarea unei statii de comprimare care sa aspire gazele din sistemul de colectare si sa le refuleze catre Statia de Uscare Gaze Harlesti.
Proiectul a constat in urmatoarele lucrari:

 • Realizarea unei statii de comprimare a gazelor in parametrii de functionare;
 • Realizarea conductelor de aspiratie si refulare gaze de la facilitati existente
 • Lucrari de automatizare, inclusiv dotarea cu un pupitru de control si monitorizare de la distanta a statiei de comprimare, cu softul necesar;
 • Alimentari cu linii electrice de forta la utilaje;
 • Parcare langa statia de comprimare;
 • Cladire administrativa P+E, cu destinatie de birouri, camera de comanda a procesului tehnologic, central termica, ateliere, camera electrica, grupuri sanitare;
 • Hala de compresoare, in constructie metalica, cu pod rulant;
 • Cladiri pentru aer instrumental, pompe P.S.I.;
 • Cladire pentru pompe P.S.I. in statia de uscare;
 • Retele de canalizare menajera si industriala.

SERVICII DE PROIECTARE PRESTATE:

 • Dezvoltarea si detalierea procesului tehnologic al statiei – definit complet incepand de la documentele conceptuale, filozofii, memorii de proiectare, descrieri ale procesului, simulari si calcule de proces pentru dimensionarea echipamentelor si conductelor, scheme P&ID, scheme de flux, diagrame cauza si efect etc.
 • Documentatia pentru definirea si achizitia echipamentelor mecanice si de proces constand in memorii tehnice, specificatii, caiete de sarcini, foi de date, liste etc.
 • Documentatie pentru amenajarea de teren si a drumurilor de acces exterioare si interioare – definita prin memorii tehnice, caiete de sarcini, planuri de sistematizare pe verticala, profile si detalii.
 • Constructii, cladiri si structuri si fundatiile pentru acestea, pentru echipamente, conducte si alte facilitati- pentru care s-au intocmit parti scrise si desenate de arhitectura si rezistenta constand in memorii, caiete de sarcini, breviare de calcul, planuri de cofraj si armare, planuri de sapatura etc. si s-a asigurat asistenta tehnica la executie.
 • Racordare la reteaua de alimentare cu energie electrica, instalare generatoare pe gaz si diesel, instalatii electrice interioare, instalatie de protectie impotriva descarcarilor atmosferice, instalatie de iluminat – pentru care s-au intocmit scheme monofilare, trasee de cabluri cu sectiuni si detalii, scheme ale echipamentelor, caiete de sarcini, foi de date si specificatii pentru echipamentele electrice etc.
 • Instalatii de automatizare si control pentru statie constant in sistem de control distribuit DCS, sistem de oprire de urgenta ESD, sisteme de detectie Foc si Gaze, sisteme de securitate la efractie si CCTV, aparatura de control individuala instalata pe liniile si echipamentele de proces – pentru care s-au intocmit parti scrise si desenate constand in memorii si caiete de sarcini, foi de date, scheme, arhitecturi, liste de intrari-iesiri, trasee de cabluri si amplasari echipamente etc.
 • Legaturi conducte pentru liniile de proces supraterane si subterane – definite prin memoriu tehnic, caiet de sarcini, specificatii, planuri de amplasare , planuri de legaturi conducte, izometrii, modelare 3D, planuri de trasare, detalii etc.
 • Instalatii pentru constructii , sisteme de ventilatie, incalzire, aer conditionat, canalizare pluviala, industriala si menajera (inclusiv sisteme de epurare), alimentare cu apa- pentru care s-au intocmit parti scrise si parti desenate, memorii caiete de sarcini, foi de date, planuri de amplasare si profil, detalii etc.
 • Protectia catodica si protectia anticoroziva a echipamentelor si conductelor ingropate si supraterane, definita prin intocmirea de memorii tehnice, caiete de sarcini, planuri de amplasare, foi de date si detalii.
 • Analiza ofertelor de echipamente intocmite de furnizori in baza documentatiei de proiect, asistenta la plasarea comenzilor catre furnizori, analiza documentatiei de fabricatie, integrarea in proiect a informatiilor din documentatia de producatori.
 • Intocmirea documentatiei as-built pentru intregul proiect si asistenta la intocmirea cartii tehnice.
 • Asistenta la punerea in functiune a instalatiilor si intocmirea documentatiei pentru receptie.
 • Managementul proiectarii, controlul documentatiei, asigurarea calitatii, documentatie HSE si QAQC, interfata cu beneficiarul, constructorii si furnizorii de echipamente.

3. PROIECT MODERNIZARE STATIE DE TURBOCOMPRESOARE SINCA NOUA SI INSTALATIILE AFERENTE

Client: SNTGN TRANSGAZ SA – Piata C. I. Motas, nr. 1, cod 551130, Medias, jud. Sibiu, Romania – in calitate de Beneficiar final al investitiei. SC INSPET SA PLOIESTI – Str. Democraţiei, nr. 15, cod 105558, Ploiesti, jud. Prahova, Romania – in calitate de Antreprenor General si contractant al serviciilor de proiectare din faza EPC.
Perioada de desfasurare: 2015-2016
SCOPUL PROIECTULUI: Modernizarea statiei de comprimare existente prin adaugarea de 2 (doua) noi unitati de compreimare cu turbine (aspiratie la 18-28 barg, refulare la 40barg) cu debitul max de 120 000 Nm3/h.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Staţia de turbocompresoare (S.T.C.) Şinca existenta a fost pusă în funcţiune în anul 1974, fiind echipată cu 4 turbo-compresoare. Această staţie deserveşte sistemul de transport gaze naturale Sud – Est, compus din conductele magistrale Dn 500 Nadeş – Şinca – Sinaia – Măneşti – Bucureşti, Dn 600 Filitelnic – Schitu Goleşti şi Dn 700 Coroi – Daneş – Şinca – Filipeştii de Pădure.
Datorită vechimii grupurilor de comprimare instalate anterior care prezentau un grad ridicat de uzură mecanică, precum şi datorită parametrilor actuali diferiţi faţă de parametrii la care a fost proiectată initial staţia, fiabilitatea în funcţionare a acesteia a scăzut, iar cheltuielile de operare au crescut. Ca urmare a devenit necesara modernizarea statiei.
Prin proiect s-au inlocuit 2 din grupurile turbocompresoare existente (G3 şi G4) cu altele noi, astfel încât să se asigure o funcţionare la randament ridicat atât a compresorului, cât şi a turbinei, în vederea obţinerii unui consum minim de carburant în punctul de operare normală.
Modernizarea statiei de comprimare a constat in urmatoarele:

 • Modernizarea statiei de comprimare existente si a nodului tehnologic aferent pe o suprafata insumata de aproximativ 6.700 mp
 • Dezafectarea unei suprafete ocupate de echipamente de proces de aproximativ 4.000 mp.
 • Dezvoltarea pe suprafata eliberata a doua noi trenuri de facilitati de proces- echipamente de proces nou instalate: compresoare, filtre separatoare, racitoare, sistem de gaz combustibil, cos de depresurizare etc.
 • Instalarea in hala existenta dar pe fundatii noi a doua noi unitati turbocompresoare Solar C335 echipate cu turbine Solar Centaur C-50 / 4.6 MW .
 • Expertizare si lucrari de consolidare la hala de compresoare existenta
 • Noua cladire pentru instalatie de aer instrumental
 • Parametri de proces ai statiei:
 • Presiune aspiratie: 18 … 28 barg
 • Presiune refulare: 40 barg
 • Debit comprimat: 70.000 … 120.000 Nmc/h
 • Reabilitari la cladirile existente.
 • Modernizarea instalatiei electrice
 • Modernizarea sistemului de automatizare si control al statiei
 • Modernizarea completa a nodului tehnologic constand in noi conducte si robinete pentru functionarea conform noii filozofii a statiei de comprimare
 • Serviciile prestate de ofertant au constat in intocmirea proiectului tehnic de executie de detaliu din cadrul fazei EPC in vederea asigurarii intregii documentatiei de executie multidisciplinare pentru constructori, asigurarea documentatiei si analizei de oferte la achizitia echipamentelor , intocmirea filozofiilor si manualelor de operare pentru statie etc.

SERVICII DE PROIECTARE PRESTATE:

 • Procesul tehnologic al statiei – definit complet incepand de la documentele conceptuale, filozofii, memorii de proiectare, descrieri ale procesului, simulari si calcule de proces pentru dimensionarea echipamentelor si conductelor, scheme P&ID, scheme de flux, diagrame cauza si efect etc.
 • Documentatia pentru achizitia echipamentelor mecanice si de proces constand in memorii tehnice, specificatii, caiete de sarcini, foi de date, liste etc.
 • Amenajarea de teren si a drumurilor exterioare si interioare, refacere partiala imprejmuiri etc – definite prin memorii tehnice, caiete de sarcini, planuri de sistematizare pe verticala, profile si detalii.
 • Constructii, cladire aer instrumental si structuri si fundatiile pentru acestea, pentru echipamente, conducte si alte facilitati- pentru care s-au intocmit parti scrise si desenate de arhitectura si rezistenta constand in memorii, caiete de sarcini, breviare de calcul, planuri de cofraj si armare, planuri de sapatura etc. si s-a asigurat asistenta tehnica la executie.
 • Modernizarea sistemului de alimentare cu energie electrica, instalare generatoare noi, instalatii electrice interioare, instalatie de protectie impotriva descarcarilor atmosferice, instalatie de iluminat – pentru care s-au intocmit scheme monofilare, trasee de cabluri cu sectiuni si detalii, scheme ale echipamentelor, caiete de sarcini, foi de date si specificatii pentru echipamentele electrice etc.
 • Instalatii de automatizare si control pentru statie constand in sistem de control distribuit DCS, sistem de oprire de urgenta ESD, sisteme de detectie Foc si Gaze, sisteme de securitate la efractie si CCTV, aparatura de control individuala instalata pe liniile si echipamentele de proces – pentru care s-au intocmit parti scrise si desenate constand in memorii si caiete de sarcini, foi de date, scheme, arhitecturi, liste de intrari-iesiri, trasee de cabluri si amplasari echipamente etc.
 • Legaturi conducte pentru liniile de proces supraterane si subterane – definite prin memoriu tehnic, caiet de sarcini, specificatii, planuri de amplasare , planuri de legaturi conducte, izometrii, modelare 3D, planuri de trasare, detalii etc.
 • Modernizare instalatii pentru constructii , sisteme de ventilatie, incalzire, canalizare pluviala, industriala, alimentare cu apa- pentru care s-au intocmit parti scrise si parti desenate, memorii, caiete de sarcini, foi de date, planuri de amplasare si profil, detalii etc.
 • Protectia catodica si protectia anticoroziva a echipamentelor si conductelor ingropate si supraterane, definita prin intocmirea de memorii tehnice, caiete de sarcini, planuri de amplasare, foi de date si detalii.
 • Analiza ofertelor de echipamente intocmite de furnizori in baza documentatiei de proiect, asistenta la plasarea comenzilor catre furnizori, analiza documentatiei de fabricatie, integrarea in proiect a informatiilor din documentatia de producatori.
 • Intocmirea cantitatilor de lucrari si a formularelor pentru Devizul lucrarii in conformitate cu continutul cadru din legislatia in vigoare
 • Documentatie tehnica pentru autorizatia de construire, Obtinerea tuturor avizelor si a autorizatiei de construire
 • Documentatie pentru achizitia de teren si scoatere din circuitul agricol
 • Asistenta la punerea in functiune a instalatiilor si intocmirea documentatiei pentru receptie.
 • Managementul proiectarii, controlul documentatiei, asigurarea calitatii, documentatie HSE si QAQC, interfata cu beneficiarul, constructorii si furnizorii de echipamente.

4. PROIECT TEHNIC STATIE DE COMPRIMARE JUPA, STATIE COMPRIMARE HUREZANI-BIBESTI, STATIE DE COMPRIMARE PODISOR – in cadrul investitiei – PROIECT TEHNIC PENTRU TREI STATII DE COMPRIMARE PENTRU CORIDORUL: PCI 7.1.5. – SECTORUL ROMANESC

Client: SNTGN TRANSGAZ SA – Piata C. I. Motas, nr. 1, cod 551130, Medias, jud. Sibiu, Romania – in calitate de Beneficiar final al investitiei. Górnicze Biuro Projektów„PANGAZ” Sp. z o.o. ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków- in calitate de Proiectant General si contractant al serviciilor de proiectare catre Petrostar.
Perioada de desfasurare: 2016-2017
SCOPUL PROIECTULUI: Proiectarea a 3 (trei) noi statii de comprimare (aspiratie la 20-40 barg, refulare la 30-60barg) cu debitul max de 565 000 Sm3/h.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Proiectul „Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria – România – Ungaria – Austria (BRUA)” a avut drept scop dezvoltarea capacitatilor de transport de gaze naturale intre punctele de interconexiune existente cu retelele de transport de gaze naturale din Bulgaria (la Giurgiu) si Ungaria (Csanadpalota).
Pe teritoriul Romaniei, proiectul a necesitat constructia unei conducte noi cu o lungime totala de 550 km pe traseul Giurgiu-Podisor-Corbu-Hurezani-Hateg-Recas-Horia, si a trei Statii de Comprimare a Gazelor amplasate la Podisor, Bibesti, si Jupa.
Fiecare din cele 3 statii de comprimare nou proiectate au avut urmatoarele caracteristici:

 • Suprafata construita: 40.000 mp (statia de comprimare si drumul de acces).
 • Instalate un numar de 2 unitati turbocompresoare echipate cu turbine Solar Centaur C-50 / 4.6 MW.
 • Presiune de aspiratie 20 barg … 40 barg.
 • Presiune de refulare 30 barg … 60 barg.
 • Debit de gaze 565.000 Sm3/h.
 • Un numar de 7 cladiri/ hale cu functii tehnologice, administrative, auxiliare si de depozitare.
 • Echipamente de proces principale: compresoare, separator de intrare, filtre separatoare, racitoare, sisteme de masura si reglare, sistem de gaz combustibil, cos de depresurizare, incinerator gaze etansare, gari de godevil etc.
 • Echipamente ale utilitatilor: gospodarie de ulei de ungere pentru turbine, sistem de aer instrumental, sistem de azot, centrala termica, rezervoare si pompe PSI.
 • Serviciile prestate de ofertant au constat in intocmirea proiectului tehnic Partea 1 conform HG 907/2016 , a documentatiei pentru obtinerea avizelor si autorizatiei de construire si a devizului general

SERVICII DE PROIECTARE PRESTATE:

 • Procesul tehnologic al statiei – definit complet incepand de la documentele conceptuale, filozofii, memorii de proiectare, descrieri ale procesului, simulari si calcule de proces pentru dimensionarea echipamentelor si conductelor, scheme P&ID, scheme de flux, diagrame cauza si efect etc.
 • Documentatia pentru definirea echipamentelor mecanice si de proces constand in memorii tehnice, specificatii, caiete de sarcini, foi de date, liste etc.
 • Amenajarea de teren si a drumurilor de acces exterioare si interioare – definita prin memorii tehnice, caiete de sarcini, planuri de sistematizare pe verticala, profile si detalii.
 • Constructii, cladiri si structuri si fundatiile pentru acestea, pentru echipamente, conducte si alte facilitati- pentru care s-au intocmit parti scrise si desenate de arhitectura si rezistenta constand in memorii, caiete de sarcini, breviare de calcul, planuri de cofraj si armare, planuri de sapatura etc.
 • Racordare la reteaua de alimentare cu energie electrica, instalare generatoare pe gaz si diesel, instalatii electrice interioare, instalatie de protectie impotriva descarcarilor atmosferice, instalatie de iluminat – pentru care s-au intocmit scheme monofilare, trasee de cabluri cu sectiuni si detalii, scheme ale echipamentelor, caiete de sarcini, foi de date si specificatii pentru echipamentele electrice etc.
 • Instalatii de automatizare si control pentru statie constant in sistem de control distribuit DCS, sistem de oprire de urgenta ESD, sisteme de detectie Foc si Gaze, sisteme de securitate la efractie si CCTV, aparatura de control individuala instalata pe liniile si echipamentele de proces – pentru care s-au intocmit parti scrise si desenate constand in memorii si caiete de sarcini, foi de date, scheme, arhitecturi, liste de intrari-iesiri, trasee de cabluri si amplasari echipamente etc.
 • Legaturi conducte pentru liniile de proces supraterane si subterane – definite prin memoriu tehnic, caiet de sarcini, specificatii, planuri de amplasare , planuri de legaturi conducte, izometrii, modelare 3D etc.
 • Instalatii pentru constructii , sisteme de ventilatie, incalzire, aer conditionat, canalizare pluviala, industriala si menajera (inclusiv sisteme de epurare), alimentare cu apa- pentru care s-au intocmit parti scrise si parti desenate, memorii caiete de sarcini, foi de date, planuri de amplasare si profil etc.
 • Protectia catodica si protectia anticoroziva a echipamentelor si conductelor ingropate si supraterane, definita prin intocmirea de memorii tehnice, caiete de sarcini, planuri de amplasare, foi de date si detalii.
 • Obtinerea avizelor si acordurilor si a autorizatiei de construire pentru proiect.
 • Managementul proiectarii, controlul documentatiei, asigurarea calitatii, documentatie HSE si QAQC, interfata cu beneficiarul.
 • Intocmirea caietelor de sarcini pentru faza EPC a proiectului.

5. INGINERIE EPC (DETALII DE EXECUTIE) – STATIE DE COMPRIMARE JUPA, STATIE COMPRIMARE HUREZANI-BIBESTI, STATIE DE COMPRIMARE PODISOR – in cadrul investitiei – Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria – România – Ungaria – Austria (BRUA) – PROIECT 3 STAŢII DE COMPRIMARE ÎN CORIDORUL PCI 7.1.5 – SECTORUL ROMÂNESC

Client: SNTGN TRANSGAZ SA – Piata C. I. Motas, nr. 1, cod 551130, Medias, jud. Sibiu, Romania – in calitate de Beneficiar final al investitiei. SC INSPET SA PLOIESTI – Str. Democraţiei, nr. 15, cod 105558, Ploiesti, jud. Prahova, Romania – in calitate de Antreprenor General si contractant al serviciilor de proiectare din faza EPC.
Perioada de desfasurare: 2018-2019
SCOPUL PROIECTULUI: Executia la faza EPC a 3 (trei) noi statii de comprimare (aspiratie la 20-40 barg, refulare la 30-60 barg) cu debitul max de 565 000 Sm3/h

DESCRIEREA PROIECTULUI

Proiectul „Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria – România – Ungaria – Austria (BRUA)” a avut drept scop dezvoltarea capacitatilor de transport de gaze naturale intre punctele de interconexiune existente cu retelele de transport de gaze naturale din Bulgaria (la Giurgiu) si Ungaria (Csanadpalota).
Pe teritoriul Romaniei, proiectul a necesitat constructia unei conducte noi cu o lungime totala de 550 km pe traseul Giurgiu-Podisor-Corbu-Hurezani-Hateg-Recas-Horia, si a trei Statii de Comprimare a Gazelor amplasate la Podisor, Bibesti, si Jupa.
Fiecare din cele 3 statii de comprimare nou proiectate au avut urmatoarele caracteristici:

 • Suprafata construita: 40.000 mp (statia de comprimare si drumul de acces).
 • Instalate un numar de 2 unitati turbocompresoare echipate cu turbine Solar Centaur C-50 / 4.6 MW.
 • Presiune de aspiratie 20 barg … 40 barg.
 • Presiune de refulare 30 barg … 60 barg.
 • Debit de gaze 565.000 Sm3/h.
 • Un numar de 7 cladiri/ hale cu functii tehnologice, administrative, auxiliare si de depozitare.
 • Echipamente de proces principale: compresoare, separator de intrare, filtre separatoare, racitoare, sisteme de masura si reglare, sistem de gaz combustibil, cos de depresurizare, incinerator gaze etansare, gari de godevil etc.
 • Echipamente ale utilitatilor: gospodarie de ulei de ungere pentru turbine, sistem de aer instrumental, sistem de azot, centrala termica, rezervoare si pompe PSI.

Serviciile prestate de ofertant au constat in intocmirea proiectului tehnic Partea 1 conform HG 907/2016 , a documentatiei pentru obtinerea avizelor si autorizatiei de construire si a devizului general

SERVICII DE PROIECTARE PRESTATE:

 • Optimizarea, dezvoltarea si detalierea procesului tehnologic al statiei – definit complet incepand de la documentele conceptuale, filozofii, memorii de proiectare, descrieri ale procesului, simulari si calcule de proces pentru dimensionarea echipamentelor si conductelor, scheme P&ID, scheme de flux, diagrame cauza si efect etc.
 • Documentatia pentru definirea si achizitia echipamentelor mecanice si de proces constand in memorii tehnice, specificatii, caiete de sarcini, foi de date, liste etc.
 • Documentatie pentru amenajarea de teren si a drumurilor de acces exterioare si interioare – definita prin memorii tehnice, caiete de sarcini, planuri de sistematizare pe verticala, profile si detalii.
 • Constructii, cladiri si structuri si fundatiile pentru acestea, pentru echipamente, conducte si alte facilitati- pentru care s-au intocmit parti scrise si desenate de arhitectura si rezistenta constand in memorii, caiete de sarcini, breviare de calcul, planuri de cofraj si armare, planuri de sapatura etc. si s-a asigurat asistenta tehnica la executie.
 • Racordare la reteaua de alimentare cu energie electrica, instalare generatoare pe gaz si diesel, instalatii electrice interioare, instalatie de protectie impotriva descarcarilor atmosferice, instalatie de iluminat – pentru care s-au intocmit scheme monofilare, trasee de cabluri cu sectiuni si detalii, scheme ale echipamentelor, caiete de sarcini, foi de date si specificatii pentru echipamentele electrice etc.
 • Instalatii de automatizare si control pentru statie constant in sistem de control distribuit DCS, sistem de oprire de urgenta ESD, sisteme de detectie Foc si Gaze, sisteme de securitate la efractie si CCTV, aparatura de control individuala instalata pe liniile si echipamentele de proces – pentru care s-au intocmit parti scrise si desenate constand in memorii si caiete de sarcini, foi de date, scheme, arhitecturi, liste de intrari-iesiri, trasee de cabluri si amplasari echipamente etc.
 • Legaturi conducte pentru liniile de proces supraterane si subterane – definite prin memoriu tehnic, caiet de sarcini, specificatii, planuri de amplasare , planuri de legaturi conducte, izometrii, modelare 3D, planuri de trasare, detalii etc.
 • Instalatii pentru constructii , sisteme de ventilatie, incalzire, aer conditionat, canalizare pluviala, industriala si menajera (inclusiv sisteme de epurare), alimentare cu apa- pentru care s-au intocmit parti scrise si parti desenate, memorii caiete de sarcini, foi de date, planuri de amplasare si profil, detalii etc.
 • Protectia catodica si protectia anticoroziva a echipamentelor si conductelor ingropate si supraterane, definita prin intocmirea de memorii tehnice, caiete de sarcini, planuri de amplasare, foi de date si detalii.
 • Analiza ofertelor de echipamente intocmite de furnizori in baza documentatiei de proiect, asistenta la plasarea comenzilor catre furnizori, analiza documentatiei de fabricatie, integrarea in proiect a informatiilor din documentatia de producatori.
 • Intocmirea documentatiei as-built pentru intregul proiect si asistenta la intocmirea cartii tehnice.
 • Asistenta la punerea in functiune a instalatiilor si intocmirea documentatiei pentru receptie.
 • Managementul proiectarii, controlul documentatiei, asigurarea calitatii, documentatie HSE si QAQC, interfata cu beneficiarul, constructorii si furnizorii de echipamente.

6. MODERNIZARE STATIE DE COMPRIMARE ONESTI (EXISTENTA) – in cadrul investitiei – CONSOLIDAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT IN ROMANIA, INTRE ONESTI- ISACCEA SI INVERSAREA FLUXULUI LA ISACCEA – ETAPA 2

Client: SNTGN TRANSGAZ SA – Piata C. I. Motas, nr. 1, cod 551130, Medias, jud. Sibiu, Romania – in calitate de Beneficiar final al investitiei. SC IRIGC INTREPRINDEREA DE REPARATII SI INSTALATII GAZE SI CONSTRUCTII IMPEX SRL – Str. Afluentului, nr. 14 C, SECTOR 1, BUCURESTI, Romania – in calitate de Antreprenor General si contractant al serviciilor de proiectare.
Perioada de desfasurare: 2019-2021
SCOPUL PROIECTULUI: Executia modernizarii statiei de comprimare Onesti (existenta) (aspiratie la 19-22 barg, refulare la 28-33barg) cu debitul max de 253 000 Sm3/h.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Prin implementarea proiectului “Consolidarea sistemului de transport in Romania, intre Onesti – Isaccea si inversarea fluxului la Isaccea” (denumit in continuare Proiectul) s-a creat un culoar de transport intre pietele din Bulgaria si Romania astfel asigurandu-se fluxuri fizice reversibile in punctul Negru Voda 1, conform cerintelor Regulamentului (UE) nr. 994 / 2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind masurile de garantare a securitatii aprovizionarii cu gaze naturale si de abrogare a Directivei 2004 / 67 / CE a Consiliului.
In cadrul etapei 2 a proiectului a fost necesara modernizarea statiei de comprimare EXISTENTE de la Onesti, jud. Bacau.
Modernizarea statiei de comprimare a constat in urmatoarele:

 • Modernizarea statiei de comprimare si a nodului tehnologic aferent cu o suprafata de 15.000 mp.
 • Dezafectarea unei suprafete ocupate de echipamente de proces de aproximativ 5.000 mp.
 • Dezvoltarea pe suprafata eliberata a doua noi trenuri de unitati turbocompresoare echipate cu turbine Solar Centaur C-50 / 4.6 MW.
 • Presiune aspiratie: 19,3 … 22,4 barg
 • Presiune refulare: 28,6 … 32,7 barg
 • Debit comprimat: 83.000 … 253.000 Smc/h
 • Cladire pentru sistemul de aer instrumental
 • Reabilitari la cladirile existente.
 • Echipamente de proces nou instalate: compresoare, filtre separatoare, racitoare, sistem de gaz combustibil, cos de depresurizare etc.
 • Reconfigurari ale conductelor de intrare si iesire din nodul tehnologic existent (conducte subterane) pentru functionarea conform noii filozofii a statiei de comprimare
 • Echipamente ale utilitatilor: sistem de aer instrumental, rezervor si pompe PSI.

Serviciile prestate de ofertant au constat in intocmirea proiectului tehnic in conformitate cu prevederile HG 907/2016 si a proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie din cadrul fazei EPC in vederea asigurarii intregii documentatiei de executie multidisciplinare pentru constructori, asigurarea documentatiei si analizei de oferte la achizitia echipamentelor , intocmirea filozofiilor si manualelor de operare pentru statie etc.

SERVICII DE PROIECTARE PRESTATE:

Procesul tehnologic al statiei – definit complet incepand de la documentele conceptuale, filozofii, memorii de proiectare, descrieri ale procesului, simulari si calcule de proces pentru dimensionarea echipamentelor si conductelor, sceme P&ID, scheme de flux, diagrame cauza si efect etc.

 • Documentatia pentru achizitia echipamentelor mecanice si de proces constand in memorii tehnice, specificatii, caiete de sarcini, foi de date, liste etc.
 • Amenajarea de teren si a drumurilor interioare – definita prin memorii tehnice, caiete de sarcini, planuri de sistematizare pe verticala, profile si detalii.
 • Constructii, cladire aer instrumental si structuri si fundatiile pentru acestea, pentru echipamente, conducte si alte facilitati- pentru care s-au intocmit parti scrise si desenate de arhitectura si rezistenta constand in memorii, caiete de sarcini, breviare de calcul, planuri de cofraj si armare, planuri de sapatura etc. si s-a asigurat asistenta tehnica la executie.
 • Modernizarea sistemului de alimentare cu energie electrica, instalare generatoare diesel, instalatii electrice interioare, instalatie de protectie impotriva descarcarilor atmosferice, instalatie de iluminat – pentru care s-au intocmit scheme monofilare, trasee de cabluri cu sectiuni si detalii, scheme ale echipamentelor, caiete de sarcini, foi de date si specificatii pentru echipamentele electrice etc.
 • Instalatii de automatizare si control pentru statie constand in sistem de control distribuit DCS, sistem de oprire de urgenta ESD, sisteme de detectie Foc si Gaze, aparatura de control individuala instalata pe liniile si echipamentele de proces – pentru care s-au intocmit parti scrise si desenate constand in memorii si caiete de sarcini, foi de date, scheme, arhitecturi, liste de intrari-iesiri, trasee de cabluri si amplasari echipamente etc.
 • Legaturi conducte pentru liniile de proces supraterane si subterane – definite prin memoriu tehnic, caiet de sarcini, specificatii, planuri de amplasare , planuri de legaturi conducte, izometrii, modelare 3D, planuri de trasare, detalii etc.
 • Instalatii pentru constructii , sisteme de ventilatie, incalzire, aer conditionat, canalizare pluviala, industriala, alimentare cu apa- pentru care s-au intocmit parti scrise si parti desenate, memorii caiete de sarcini, foi de date, planuri de amplasare si profil, detalii etc.
 • Protectia catodica si protectia anticoroziva a echipamentelor si conductelor ingropate si supraterane, definita prin intocmirea de memorii tehnice, caiete de sarcini, planuri de amplasare, foi de date si detalii.
 • Analiza ofertelor de echipamente intocmite de furnizori in baza documentatiei de proiect, asistenta la plasarea comenzilor catre furnizori, analiza documentatiei de fabricatie, integrarea in proiect a informatiilor din documentatia de producatori.
 • Intocmirea cantitatilor de lucrari si a formularelor pentru Devizul lucrarii in conformitate cu continutul cadru din HG 907/2016
 • Asistenta la punerea in functiune a instalatiilor si intocmirea documentatiei pentru receptie.
 • Managementul proiectarii, controlul documentatiei, asigurarea calitatii, documentatie HSE si QAQC, interfata cu beneficiarul, constructorii si furnizorii de echipamente.

7. MODERNIZARE STATIE DE COMPRIMARE SILISTEA (EXISTENTA) – in cadrul investitiei – CONSOLIDAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT IN ROMANIA, INTRE ONESTI- ISACCEA SI INVERSAREA FLUXULUI LA ISACCEA – ETAPA 2

Client: SNTGN TRANSGAZ SA – Piata C. I. Motas, nr. 1, cod 551130, Medias, jud. Sibiu, Romania – in calitate de Beneficiar final al investitiei. SC IRIGC INTREPRINDEREA DE REPARATII SI INSTALATII GAZE SI CONSTRUCTII IMPEX SRL – Str. Afluentului, nr. 14 C, SECTOR 1, BUCURESTI, Romania – in calitate de Antreprenor General si contractant al serviciilor de proiectare.
Perioada de desfasurare: 2019-2021
SCOPUL PROIECTULUI: Executia modernizarii statiei de comprimare Onesti (existenta) (aspiratie la 29- barg, refulare la 45 barg) cu debitul max de 250 000 Sm3/h.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Prin implementarea proiectului “Consolidarea sistemului de transport in Romania, intre Onesti – Isaccea si inversarea fluxului la Isaccea” (denumit in continuare Proiectul) s-a creat un culoar de transport intre pietele din Bulgaria si Romania astfel asigurandu-se fluxuri fizice reversibile in punctul Negru Voda 1, conform cerintelor Regulamentului (UE) nr. 994 / 2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind masurile de garantare a securitatii aprovizionarii cu gaze naturale si de abrogare a Directivei 2004 / 67 / CE a Consiliului.
In cadrul etapei 2 a proiectului a fost necesara modernizarea statiei de comprimare Silistea, jud. Braila.
Modernizarea statiei de comprimare a constat in urmatoarele:

 • Modernizarea unei statii de comprmare si a nodului tehnologic aferent cu o suprafata de 13.968 mp.
 • Dezafectarea unei suprafete ocupate de echipamente de proces de aproximativ 7.500 mp.
 • Dezvoltarea pe suprafata eliberata a doua noi trenuri de unitati turbocompresoare echipate cu turbine Solar Centaur C-50 / 4.6 MW.
 • Presiune aspiratie: 28 … 28,5 barg
 • Presiune refulare: 44,1 … 44,9 barg
 • Debit comprimat: 98.000 … 250.000 Smc/h
 • Cladire pentru sistemul de aer instrumental
 • Reabilitari la cladirile existente.
 • Echipamente de proces nou instalate: compresoare, separator de intrare, filtre separatoare, racitoare, sistem de gaz combustibil, cos de depresurizare etc.
 • Reconfigurarea nodului tehnologic existent (conducte subterane) pentru functionarea conform noii filozofii a statiei de comprimare
 • Echipamente ale utilitatilor: sistem de aer instrumental, rezervoare si pompe PSI.

Serviciile prestate de ofertant au constat in intocmirea proiectului tehnic in conformitate cu prevederile HG 907/2016 si a proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie din cadrul fazei EPC in vederea asigurarii intregii documentatiei de executie multidisciplinare pentru constructori, asigurarea documentatiei si analizei de oferte la achizitia echipamentelor , intocmirea filozofiilor si manualelor de operare pentru statie etc.

SERVICII DE PROIECTARE PRESTATE:

 • Procesul tehnologic al statiei – definit complet incepand de la documentele conceptuale, filozofii, memorii de proiectare, descrieri ale procesului, simulari si calcule de proces pentru dimensionarea echipamentelor si conductelor, scheme P&ID, scheme de flux, diagrame cauza si efect etc.
 • Documentatia pentru achizitia echipamentelor mecanice si de proces constand in memorii tehnice, specificatii, caiete de sarcini, foi de date, liste etc.
 • Amenajarea de teren si a drumurilor interioare – definita prin memorii tehnice, caiete de sarcini, planuri de sistematizare pe verticala, profile si detalii.
 • Constructii, cladire aer instrumental si structuri si fundatiile pentru acestea, pentru echipamente, conducte si alte facilitati- pentru care s-au intocmit parti scrise si desenate de arhitectura si rezistenta constand in memorii, caiete de sarcini, breviare de calcul, planuri de cofraj si armare, planuri de sapatura etc. si s-a asigurat asistenta tehnica la executie.
 • Modernizarea sistemului de alimentare cu energie electrica, instalare generatoare diesel, instalatii electrice interioare, instalatie de protectie impotriva descarcarilor atmosferice, instalatie de iluminat – pentru care s-au intocmit scheme monofilare, trasee de cabluri cu sectiuni si detalii, scheme ale echipamentelor, caiete de sarcini, foi de date si specificatii pentru echipamentele electrice etc.
 • Instalatii de automatizare si control pentru statie constand in sistem de control distribuit DCS, sistem de oprire de urgenta ESD, sisteme de detectie Foc si Gaze, aparatura de control individuala instalata pe liniile si echipamentele de proces – pentru care s-au intocmit parti scrise si desenate constand in memorii si caiete de sarcini, foi de date, scheme, arhitecturi, liste de intrari-iesiri, trasee de cabluri si amplasari echipamente etc.
 • Legaturi conducte pentru liniile de proces supraterane si subterane – definite prin memoriu tehnic, caiet de sarcini, specificatii, planuri de amplasare , planuri de legaturi conducte, izometrii, modelare 3D, planuri de trasare, detalii etc.
 • Instalatii pentru constructii , sisteme de ventilatie, incalzire, aer conditionat, canalizare pluviala, industriala, alimentare cu apa- pentru care s-au intocmit parti scrise si parti desenate, memorii caiete de sarcini, foi de date, planuri de amplasare si profil, detalii etc.
 • Protectia catodica si protectia anticoroziva a echipamentelor si conductelor ingropate si supraterane, definita prin intocmirea de memorii tehnice, caiete de sarcini, planuri de amplasare, foi de date si detalii.
 • Analiza ofertelor de echipamente intocmite de furnizori in baza documentatiei de proiect, asistenta la plasarea comenzilor catre furnizori, analiza documentatiei de fabricatie, integrarea in proiect a informatiilor din documentatia de producatori.
 • Intocmirea cantitatilor de lucrari si a formularelor pentru Devizul lucrarii in conformitate cu continutul cadru din HG 907/2016
 • Asistenta la punerea in functiune a instalatiilor si intocmirea documentatiei pentru receptie.
 • Managementul proiectarii, controlul documentatiei, asigurarea calitatii, documentatie HSE si QAQC, interfata cu beneficiarul, constructorii si furnizorii de echipamente.

8. STATIE DE COMPRIMARE ONESTI-M – in cadrul investitiei – DEZVOLTĂRI ALE S.N.T. ÎN ZONA DE NORD–EST A ROMÂNIEI ÎN SCOPUL ÎMBUNĂTĂȚIRII APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE A ZONEI PRECUM ȘI A ASIGURĂRII CAPACITĂȚILOR DE TRANSPORT SPRE REPUBLICA MOLDOVA

Client: SNTGN TRANSGAZ SA – Piata C. I. Motas, nr. 1, cod 551130, Medias, jud. Sibiu, Romania – in calitate de Beneficiar final al investitiei.SC INSPET SA PLOIESTI – Str. Democraţiei, nr. 15, cod 105558, Ploiesti, jud. Prahova, Romania – in calitate de Antreprenor General si contractant al serviciilor de proiectare din faza EPC.
Perioada de desfasurare: 2020-2022
SCOPUL PROIECTULUI: Executia unei noi statii de comprimare la Onesti (aspiratie la 18-30 barg, refulare la 30-46 barg) cu debitul max de 540 000 Sm3/h.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Având în vedere necesitatea îmbunătățirii alimentării cu gaze naturale a regiunii de nord-est a României și ținând seama de perspectiva oferită de noua conductă de interconectare dintre România și Republica Moldova pe direcția Iași – Ungheni, de a oferi capacități de transport spre/dinspre Republica Moldova, au fost necesare o serie de dezvoltări în sistemul românesc de transport gaze naturale astfel încât să poată fi asigurați parametrii tehnici adecvați cerințelor de consum din regiunile vizate.
Unul din elementele acestei dezvoltari a fost o noua statie de comprimare pe teritoriul administrativ al localitatii Onesti cu urmatoarele caracteristici:

 • Suprafata construita: 42.085 mp (statia de comprimare).
 • Instalate un numar de 2 unitati turbocompresoare echipate cu turbine Solar Centaur C-50 / 4.6 MW.
 • Presiune de aspiratie 17.5 barg … 29.5 barg.
 • Presiune de refulare 29.9 barg … 46.3 barg.
 • Debit de gaze 540.000 Sm3/h.
 • Un numar de 7 cladiri/ hale cu functii tehnologice, administrative, auxiliare si de depozitare.
 • Echipamente de proces principale: compresoare, separator de intrare, filtre separatoare, racitoare, sisteme de masura si reglare, sistem de gaz combustibil, cos de depresurizare, incinerator gaze etansare, gari de godevil etc.
 • Echipamente ale utilitatilor: gospodarie de ulei de ungere pentru turbine, sistem de aer instrumental, sistem de azot, centrala termica, rezervoare si pompe PSI.

Serviciile prestate de ofertant au constat in intocmirea proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie din cadrul fazei EPC in vederea asigurarii intregii documentatiei de executie multidisciplinare pentru constructori, asigurarea documentatiei si analizei de oferte la achizitia echipamentelor , intocmirea filozofiilor si manualelor de operare pentru statie etc.

SERVICII DE PROIECTARE PRESTATE:

 • Procesul tehnologic al statiei – definit complet incepand de la documentele conceptuale, filozofii, memorii de proiectare, descrieri ale procesului, simulari si calcule de proces pentru dimensionarea echipamentelor si conductelor, scheme P&ID, scheme de flux, diagrame cauza si efect etc.
 • Documentatia pentru achizitia echipamentelor mecanice si de proces constand in memorii tehnice, specificatii, caiete de sarcini, foi de date, liste etc.
 • Amenajarea de teren si a drumurilor de acces exterioare si interioare – definita prin memorii tehnice, caiete de sarcini, planuri de sistematizare pe verticala, profile si detalii.
 • Constructii, cladiri si structuri si fundatiile pentru acestea, pentru echipamente, conducte si alte facilitati, pentru care s-au intocmit parti scrise si desenate de arhitectura si rezistenta constand in memorii, caiete de sarcini, breviare de calcul, planuri de cofraj si armare, planuri de sapatura etc. si s-a asigurat asistenta tehnica la executie.
 • Racordare la reteaua de alimentare cu energie electrica, instalare generatoare pe gaz si diesel, instalatii electrice interioare, instalatie de protectie impotriva descarcarilor atmosferice, instalatie de iluminat – pentru care s-au intocmit scheme monofilare, trasee de cabluri cu sectiuni si detalii, scheme ale echipamentelor, caiete de sarcini, foi de date si specificatii pentru echipamentele electrice etc.
 • Instalatii de automatizare si control pentru statie constant in sistem de control distribuit DCS, sistem de oprire de urgenta ESD, sisteme de detectie Foc si Gaze, sisteme de securitate la efractie si CCTV, aparatura de control individuala instalata pe liniile si echipamentele de proces – obiective pentru care s-au intocmit parti scrise si desenate constand in memorii si caiete de sarcini, foi de date, scheme, arhitecturi, liste de intrari-iesiri, trasee de cabluri si amplasari echipamente etc.
 • Legaturi conducte pentru liniile de proces supraterane si subterane – definite prin memoriu tehnic, caiet de sarcini, specificatii, planuri de amplasare , planuri de legaturi conducte, izometrii, modelare 3D, planuri de trasare, detalii etc.
 • Instalatii pentru constructii , sisteme de ventilatie, incalzire, aer conditionat, canalizare pluviala, industriala si menajera (inclusiv sisteme de epurare), alimentare cu apa- pentru care s-au intocmit parti scrise si parti desenate, memorii caiete de sarcini, foi de date, planuri de amplasare si profil, detalii etc.
 • Protectia catodica si protectia anticoroziva a echipamentelor si conductelor ingropate si supraterane, definita prin intocmirea de memorii tehnice, caiete de sarcini, planuri de amplasare, foi de date si detalii.
 • Analiza ofertelor de echipamente intocmite de furnizori in baza documentatiei de proiect, asistenta la plasarea comenzilor catre furnizori, analiza documentatiei de fabricatie, integrarea in proiect a informatiilor din documentatia de producatori.
 • Intocmirea documentatiei de executie/ fabricatie mecanica pentru o parte din echipamentele de proces : vase sub presiune- separatoare, filtre, gari de godevil si recipiente atmosferice (rezervoare de scurgeri etc).
 • Intocmirea documentatiei as-built pentru intregul proiect.
 • Asistenta la punerea in functiune a instalatiilor si intocmirea documentatiei pentru receptie.
 • Managementul proiectarii, controlul documentatiei, asigurarea calitatii, documentatie HSE si QAQC, interfata cu beneficiarul, constructorii si furnizorii de echipamente.

9. STATIE DE COMPRIMARE GHERAESTI – in cadrul investitiei – DEZVOLTĂRI ALE S.N.T. ÎN ZONA DE NORD–EST A ROMÂNIEI ÎN SCOPUL ÎMBUNĂTĂȚIRII APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE A ZONEI PRECUM ȘI A ASIGURĂRII CAPACITĂȚILOR DE TRANSPORT SPRE REPUBLICA MOLDOVA

Client: SNTGN TRANSGAZ SA – Piata C. I. Motas, nr. 1, cod 551130, Medias, jud. Sibiu, Romania – in calitate de Beneficiar final al investitiei. SC INSPET SA PLOIESTI – Str. Democraţiei, nr. 15, cod 105558, Ploiesti, jud. Prahova, Romania – in calitate de Antreprenor General si contractant al serviciilor de proiectare din faza EPC.
Perioada de desfasurare: 2020-2022
SCOPUL PROIECTULUI: Executia unei noi statii de comprimare la Onesti (aspiratie la 15-36 barg, refulare la 27-54 barg) cu debitul max de 540 000 Sm3/h.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Având în vedere necesitatea îmbunătățirii alimentării cu gaze naturale a regiunii de nord-est a României și ținând seama de perspectiva oferită de noua conductă de interconectare dintre România și Republica Moldova pe direcția Iași – Ungheni, de a oferi capacități de transport spre/dinspre Republica Moldova, au fost necesare o serie de dezvoltări în sistemul românesc de transport gaze naturale astfel încât să poată fi asigurați parametrii tehnici adecvați cerințelor de consum din regiunile vizate.
Unul din elementele acestei dezvoltari a fost o noua statie de comprimare pe teritoriul administrativ al localitatii Gheraesti, jud. Neamt cu urmatoarele caracteristici:

 • Suprafata construita: 40.401 mp (statia de comprimare).
 • Instalate un numar de 2 unitati turbocompresoare echipate cu turbine Solar Centaur C-50 / 4.6 MW.
 • Presiune aspiratie: 15,4 barg … 36,3 barg
 • Presiune refulare: 26,9 barg … 53,9 barg
 • Debit comprimat max.: 540.000 Smc/h
 • Un numar de 7 cladiri/ hale cu functii tehnologice, administrative, auxiliare si de depozitare.
 • Echipamente de proces: compresoare, separator de intrare, filtre separatoare, racitoare, sisteme de masura si reglare, sistem de gaz combustibil, cos de depresurizare, incinerator gaze etansare, gari de godevil etc.
 • Echipamente ale utilitatilor: gospodarie de ulei de ungere pentru turbine, sistem de aer instrumental, sistem de azot, centrala termica, rezervoare si pompe PSI.

Serviciile prestate de ofertant au constat in intocmirea proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie din cadrul fazei EPC in vederea asigurarii intregii documentatiei de executie multidisciplinare pentru constructori, asigurarea documentatiei si analizei de oferte la achizitia echipamentelor , intocmirea filozofiilor si manualelor de operare pentru statie etc.

SERVICII DE PROIECTARE PRESTATE:

 • Procesul tehnologic al statiei – definit complet incepand de la documentele conceptuale, filozofii, memorii de proiectare, descrieri ale procesului, simulari si calcule de proces pentru dimensionarea echipamentelor si conductelor, sceme P&ID, scheme de flux, diagrame cauza si efect etc.
 • Documentatia pentru achizitia echipamentelor mecanice si de proces constand in memorii tehnice, specificatii, caiete de sarcini, foi de date, liste etc.
 • Amenajarea de teren si a drumurilor de acces exterioare si interioare – definita prin memorii tehnice, caiete de sarcini, planuri de sistematizare pe verticala, profile si detalii.
 • Constructii, cladiri si structuri si fundatiile pentru acestea, pentru echipamente, conducte si alte facilitati- pentru care s-au intocmit parti scrise si desenate de arhitectura si rezistenta constand in memorii, caiete de sarcini, breviare de calcul, planuri de cofraj si armare, planuri de sapatura etc. si s-a asigurat asistenta tehnica la executie.
 • Racordare la reteaua de alimentare cu energie electrica, instalare generatoare pe gaz si diesel, instalatii electrice interioare, instalatie de protectie impotriva descarcarilor atmosferice, instalatie de iluminat – pentru care s-au intocmit scheme monofilare, trasee de cabluri cu sectiuni si detalii, scheme ale echipamentelor, caiete de sarcini, foi de date si specificatii pentru echipamentele electrice etc.
 • Instalatii de automatizare si control pentru statie constant in sistem de control distribuit DCS, sistem de oprire de urgenta ESD, sisteme de detectie Foc si Gaze, sisteme de securitate la efractie si CCTV, aparatura de control individuala instalata pe liniile si echipamentele de proces – pentru care s-au intocmit parti scrise si desenate constand in memorii si caiete de sarcini, foi de date, scheme, arhitecturi, liste de intrari-iesiri, trasee de cabluri si amplasari echipamente etc.
 • Legaturi conducte pentru liniile de proces supraterane si subterane – definite prin memoriu tehnic, caiet de sarcini, specificatii, planuri de amplasare , planuri de legaturi conducte, izometrii, modelare 3D, planuri de trasare, detalii etc.
 • Instalatii pentru constructii , sisteme de ventilatie, incalzire, aer conditionat, canalizare pluviala, industriala si menajera (inclusiv sisteme de epurare), alimentare cu apa- pentru care s-au intocmit parti scrise si parti desenate, memorii caiete de sarcini, foi de date, planuri de amplasare si profil, detalii etc.
 • Protectia catodica si protectia anticoroziva a echipamentelor si conductelor ingropate si supraterane, definita prin intocmirea de memorii tehnice, caiete de sarcini, planuri de amplasare, foi de date si detalii.
 • Analiza ofertelor de echipamente intocmite de furnizori in baza documentatiei de proiect, asistenta la plasarea comenzilor catre furnizori, analiza documentatiei de fabricatie, integrarea in proiect a informatiilor din documentatia de producatori.
 • Intocmirea documentatiei de executie/ fabricatie mecanica pentru echipamentele de proces : vase sub presiune- separatoare, filtre, gari de godevil si recipiente atmosferice (rezervoare de scurgeri etc).
 • Intocmirea documentatiei as-built pentru intregul proiect.
 • Asistenta la punerea in functiune a instalatiilor si intocmirea documentatiei pentru receptie.
 • Managementul proiectarii, controlul documentatiei, asigurarea calitatii, documentatie HSE si QAQC, interfata cu beneficiarul, constructorii si furnizorii de echipamente.

10. PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE STATIE DE USCARE COSERENI

Client: ROMGAZ S.A. Sucursala Tg-Mures CONFIND SRL. in calitate de Antreprenor general si contractant al serviciilor de proiectare catre Petrostar.
Perioada de desfasurare: 2020-2022
SCOPUL PROIECTULUI: Construirea unei noi statii de uscare cu capacitate 2.2 Milioane Nm3/ zi.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Proiectul face parte din Obiectivul „Punerea in productie a zacamintelor: Merii, Salcii, Lipia si Fulga”- Studiu de fezabilitate SNGN ROMGAZ SA – Sucursala Tg.Mures – intocmit de Serviciul Proiectare.
Statia de uscare gaze Cosereni va conditiona gazele provenite din zacamintele mai sus mentionate inainte de predarea in Panoul de masura fiscal si racordul cu SNT de la Cosereni.

Statia Uscare Gaze Cosereni este o instalatie tehnologica interconectata la conducta colectoare Ø 406,4 mm care preia gazele umede produse de sondele 1 Fulga, 1 Salciile, 1 Merii si 1 Lipia si care trebuiesc predate in sistemul national de transport.

Staţia de uscare gaze (SUG) Cosereni foloseste ca absorbant trietilenglicol (TEG) si are rolul de a elimina o cantitate cât mai mare de vapori de apă din gazele provenite de la sonde. Cantitatea de vapori de apă eliminată se reflectă în punctul de rouă al gazului la ieşirea din staţia de uscare, valoare ce trebuie sa fie in conformitate cu cerintele de calitate gaze specificate in Regulamentul de tranzactionare gaze din Romania (valoarea punctului de roua apa să fie mai mica de < -15oC).

SERVICII DE PROIECTARE PRESTATE:

 • Procesul tehnologic al statiei – definit complet incepand de la documentele conceptuale, filozofii, memorii de proiectare, descrieri ale procesului, simulari si calcule de proces pentru dimensionarea echipamentelor si conductelor, scheme P&ID, scheme de flux, diagrame cauza si efect etc.
 • Documentatia pentru definirea echipamentelor mecanice si de proces constand in memorii tehnice, specificatii, caiete de sarcini, foi de date, liste etc.
 • Amenajarea de teren si a drumurilor de acces exterioare si interioare – definita prin memorii tehnice, caiete de sarcini, planuri de sistematizare pe verticala, profile si detalii.
 • Constructii, structuri si fundatiile pentru acestea, pentru echipamente, conducte si alte facilitati- pentru care s-au intocmit parti scrise si desenate de arhitectura si rezistenta constand in memorii, caiete de sarcini, breviare de calcul, planuri de cofraj si armare, planuri de sapatura etc.
 • Racordare la reteaua de alimentare cu energie electrica, instalare generator pe gaz , instalatii electrice interioare, instalatie de protectie impotriva descarcarilor atmosferice, instalatie de iluminat – pentru care s-au intocmit scheme monofilare, trasee de cabluri cu sectiuni si detalii, scheme ale echipamentelor, caiete de sarcini, foi de date si specificatii pentru echipamentele electrice etc.
 • Instalatii de automatizare si control pentru statie constand in sistem de control distribuit DCS, sistem de oprire de urgenta ESD, sisteme de detectie Foc si Gaze, sisteme de securitate la efractie si CCTV, aparatura de control individuala instalata pe liniile si echipamentele de proces – pentru care s-au intocmit parti scrise si desenate constand in memorii si caiete de sarcini, foi de date, scheme, arhitecturi, liste de intrari-iesiri, trasee de cabluri si amplasari echipamente etc.
 • Legaturi conducte pentru liniile de proces supraterane si subterane – definite prin memoriu tehnic, caiet de sarcini, specificatii, planuri de amplasare , planuri de legaturi conducte, izometrii, modelare 3D etc.
 • Protectia catodica si protectia anticoroziva a echipamentelor si conductelor ingropate si supraterane, definita prin intocmirea de memorii tehnice, caiete de sarcini, planuri de amplasare, foi de date si detalii.
 • Obtinerea avizelor si acordurilor si a autorizatiei de construire pentru proiect.
 • Managementul proiectarii, controlul documentatiei, asigurarea calitatii, documentatie HSE si QAQC, interfata cu beneficiarul, executantul si furnizorii de echipamente.