logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
0040-244-575963 / 0040-244-513777     |    petrostar@petrostar.ro

Politica sistemului de management integrat

POLITICA S.C. Petrostar S.A. cu privire la sistemul integrat de management calitate, mediu, sănătate, securitate în muncă

Petrostar S.A. atât prin managementul la cel mai înalt nivel cât şi prin angajaţii săi oferă soluţii tehnice de proiectare, care respectă cerinţele legale şi alte reglementări aplicabile domeniului de proiectare în industria de petrol şi gaze, astfel încât firma noastră să fie pregătită pentru a oferi clienţilor soluţii adecvate cerinţelor acestora, conform caietului de sarcini.

Petrostar S.A. îmbunătăţeşte continuu eficacitatea şi performanţele sistemului de management integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă, descris printr-un sistem integrat coerent de politici, proceduri şi procese.

Gândirea pe bază de risc este esențială pentru managementul de la cel mai înalt nivel în procesul de adoptare a deciziilor, de derulare a activitatii şi de protejare a organizației şi trebuie să răspundă obiectivelor şi priorităților organizației.

Activitatea firmei noastre, în concordanţă cu acest sistem de management integrat se va concretiza în realizarea unui control riguros al proiectelor şi furnizarea unor tehnologii clienţilor noştri, care să:

  • Prevină potenţialele cauze ale poluării mediului;
  • Elimine sau să reducă impactul negativ asupra mediului;
  • Asigure securitatea şi siguranţa în funcţionare a instalaţiilor proiectate.

Vom compara performanţele noastre cu cele ale competitorilor, difuzând rezultatele acestui demers funcţiilor responsabile în cadrul companiei noastre.

Controlul şi calitatea proceselor vor fi implementate în mod sistematic şi planificat, ceea ce ne asigură consecvenţă în a:

  • Depăşi aşteptările clienţilor prin înţelegerea reciprocă şi îndeplinirea cerinţelor acestora;
  • Stabili ţinte măsurabile, care să monitorizeze realizările noastre, referitoare la obiectivele predefinite;
  • Asigura resursele necesare şi a condiţiile de lucru adecvate;
  • Monitoriza, audita şi analiza sistemul integrat pentru identificarea domeniilor de îmbunătăţire continuă.

Pentru a pune în practică preocuparea societăţii Petrostar S.A. cu privire la protejarea, conservarea şi refacerea continuă a mediului înconjurător, ne propunem să utilizăm eficient energia, resursele naturale, materialele, şi să asigurăm managementul deşeurilor la sursă.

Prioritatea noastră este să protejăm sănătatea și securitatea tuturor persoanelor (angajați, angajați ai subcontractorilor, subcontractori, …) care lucrează pentru compania Petrostar. Identificăm pericolele şi ameninţările pentru a preveni, controla şi reduce riscurile la un nivel acceptabil.

Vom consulta și implica în proiectele și acțiunile noastre, personalul propriu și părțile interesate. Vom dezvolta, prin conștientizare și instruire, cultura de securitate și sănătate în muncă.

Ne angajăm activ în dialogul cu părţile interesate şi gestionăm riscurile şi impactul nostru social.
În vederea asigurării îndeplinirii politicii noastre, un rol decisiv îl va avea conştientizarea, instruirea şi perfecţionarea continuă a personalului, consultarea şi implicarea acestuia în realizarea programelor de management al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă.

Vom avea ca prioritate satisfacerea cerinţelor clienţilor, angajaţilor noştri, opiniei publice, organismelor cu atribuţii specifice. În tot ce vom întreprinde ne vom conforma cerinţelor legislative şi altor cerinţe, aplicabile domeniului nostru de activitate, astfel încât să ne desfăşurăm activităţile conştient şi responsabil, în scopul conservării resurselor energetice şi asigurării dezvoltării durabile generaţiilor viitoare.

Încrederea publică se câştigă prin performanţă, comunicare, implicare şi mizăm pe sprijinul şi comportamentul civilizat şi responsabil al angajaţilor noştri faţă de calitatea proiectelor pe care le elaborăm, faţă de mediu şi sănătatea, securitatea personalului care va exploata instalaţiile proiectate.

Director General
ING. STOICA DORU