logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
0040-244-575963 / 0040-244-513777     |    petrostar@petrostar.ro

Politica privind protectia datelor cu caracter personal

POLITICA S.C. PETROSTAR S.A. REFERITOARE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

S.C. PETROSTAR S.A. prelucrează datele cu caracter personal, in mod legal, echitabil si transparent fata de persoanele vizate si asigura confidenţialitatea acestora, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (RGPD) si cu cerintele aplicabile in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerinţelor legale si de reglementare aplicabile in vigoare şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

S.C. PETROSTAR S.A va asigura protejarea si securitatea datelor cu caracter personal ale angajatilor sai, ale partenerilor sai, ale clientilor PETROSTAR, cat si ale furnizorilor de produse si servicii, prin:

APLICAREA PRINCIPIILOR LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Legalitate, echitate si transparenta: Datele vor fi prelucrate in mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată.

Limitari legate de scop: Datele vor fi colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

Reducerea la minimum a datelor : Datele vor fi adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

Exactitate : Datele vor fi exacte și, în cazul în care este necesar, vor fi actualizate; se vor lua  măsuri pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, vor fi imediat șterse sau rectificate.

Limitari legate de stocare : Datele vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.

Integritate si confidentialitate : Datele vor fi prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 

RESPECTAREA DREPTURILOR PERSOANEI VIZATE

 • Dreptul de informare si acces la datele cu caracter personal;
 • Dreptul la rectificare / actualizare a datelor;
 • Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”;
 • Dreptul la retragerea consimtamantului;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul la opozitie si procesul decizitional individual automatizat;
 • Dreptul de a depune o plangere la autoritatea nationala de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a va adresa justitiei.

 

STABILIREA SCOPURILOR PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de S.C. PETROSTAR S.A., in urmatoarele scopuri: respectarea obligatiilor legale, contractuale ale S.C. PETROSTAR S.A., a obligatiilor necesare incheierii unui contract, la intocmirea documentatiilor de precalificare, a ofertelor, de obtinere a atestarilor, a autorizarilor, a certificarilor de personal si S.C. PETROSTAR S.A., de asigurare a securitatii fizice a persoanelor, prin paza si prin supraveghere video si de localizare prin GPS, numai la deplasarea cu autovehiculele PETROSTAR. Datele pot fi dezvăluite unor destinatari / terti în baza scopurilor determinate, explicite si legitime de mai sus.

 

ASIGURAREA SECURITATII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. PETROSTAR S.A. asigura un nivel de securitate corespunzator riscurilor pentru drepturile si libertatile persoanelor vizate, prin implementarea masurilor tehnice si organizatorice asociate riscurilor, astfel:

 • prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu RGPD;
 • implementarea unor proceduri specifice pentru protectia si securitatea datelor;
 • informarea persoanelor vizate si exercitarea drepturilor persoanelor vizate prevăzute de RGPD;
 • prelucrarea numai a datelor care sunt necesare fiecarui scop specific prelucrarii si numai de catre persoanele autorizate de PETROSTAR S.A.;
 • obligativitatea pastrarii confidentialitatii si integritatii datelor cu caracter personal, de catre persoanele autorizate de PETROSTAR S.A.;
 • interzicerea utilizarii datelor cu caracter personal in scopuri private si de catre persoane neautorizate;
 • introducerea de clauze privind protectia datelor cu caracter personal, in contractele incheiate cu clientii, partenerii si furnizorii nostri;
 • pastrarea datelor cu caracter personal numai in scopurile pentru care au fost colectate si pe durata prevazuta in legislatie, contracte si in reglementarile aplicabile;
 • datele cu caracter personal nu vor fi transferate către o ţară terta sau o organizatie internationala, decât în condiţiile în care se respecta cerintele prevazute in RGPD;
 • asigurarea confidentialitatii, integritatii si disponibilitatii datelor cu caracter personal si accesul la acestea in cazul unui incident de natura fizica sau tehnica;
 • evaluarea periodica a eficacitatii masurilor implementate, prin control şi audit;
 • notificarea autoritatii nationale de supraveghere si a persoanei vizate, in cazul in care este incalcata securitatea datelor cu caracter personal.

 

S.C. PETROSTAR S.A. se angajeaza sa respecte prevederile legale si de reglementare aplicabile in vigoare privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor sai, ale clientilor si furnizorilor PETROSTAR S.A., ale auditorilor externi, precum si ale partenerilor care interactioneaza cu PETROSTAR S.A. si ale caror relatii impun protectia datelor cu caracter personal.