logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
0040-244-575963 / 0040-244-513777     |    petrostar@petrostar.ro

Atestate / Autorizatii / Certificari obtinute

Lista autorizatiilor obtinute de PETROSTAR S.A.

Titlul Certificatului Emitent Domeniul de atribuire
 

Certificat SRAC ISO 9001 – 2015

 

 

Certificat IQ-NET ISO 9001-2015

Societatea Romana Pentru Asigurarea Calitatii

 

IQNet si SRAC

Inginerie si consultanta pentru industria extractiva de petrol si gaze (offshore si onshore); sisteme de transport, distributie gaze si produse petroliere; sisteme de transport si depozitare petrol; constructii civile; alimentare cu energie electrica pana la 20 kV inclusiv; structuri metalice si sisteme de conducte; studii topografice si geotehnice; constructii edilitare si de gospodarire comunala; instalatii de automatizare; instalatii pentru protectii catodice; instalatii de incalzire, canalizare gaze; HVAC
Certificat SRAC ISO 14001 – 2015

 

 

Certificat IQ-NET ISO 14001-2015

 

Societatea Romana Pentru Asigurarea Calitatii

 

IQNet si SRAC

Inginerie si consultanta pentru industria extractiva de petrol si gaze (offshore si onshore); sisteme de transport, distributie gaze si produse petroliere; sisteme de transport si depozitare petrol; constructii civile; alimentare cu energie electrica pana la 20 kV inclusiv; structuri metalice si sisteme de conducte; studii topografice si geotehnice; constructii edilitare si de gospodarire comunala; instalatii de automatizare; instalatii pentru protectii catodice; instalatii de incalzire, canalizare gaze; HVAC
Certificat SRAC ISO 45001 – 2018

 

 

Certificat IQ-NET ISO 45001-2018

Societatea Romana Pentru Asigurarea Calitatii

 

IQNet si SRAC

Inginerie si consultanta pentru industria extractiva de petrol si gaze (offshore si onshore); sisteme de transport, distributie gaze si produse petroliere; sisteme de transport si depozitare petrol; constructii civile; alimentare cu energie electrica pana la 20 kV inclusiv; structuri metalice si sisteme de conducte; studii topografice si geotehnice; constructii edilitare si de gospodarire comunala; instalatii de automatizare; instalatii pentru protectii catodice; instalatii de incalzire, canalizare gaze; HVAC
Autorizatie Inspectoratul de Stat in Constructii
Certificat de Atestare Expert Atestat- Nivel principal pentru elaborarea RIM-2, BM-2 Asociatia Romana de Mediu 1998

 

RIM-2, BM-2
Atestat ANRE tip C1A

 

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei Proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, staţii de medie tensiune, precum şi partea electrică de medie tensiune a staţiilor de înaltă tensiune

 

 

Certificat de atestare ANRM

 

Agentia Nationala pentru Resurse Minerale

 

-Elaborarea/ expertizarea documentelor geologice, tehnice si tehnico-economice pentru operatiuni petroliere;

– Executia, conducerea/ coordonarea si expertizarea lucrarilor legate de exploatarea resurselor minerale- petrol;

– Efectuarea lucrarilor de teren si laborator aferente.

 

Certificat de autorizare- Oficiul National de cadastru

 

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

 

Lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei in clasa I
Autorizatie ANRE tip PPI

 

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei Proiectarea conductelor de alimentare din amonte si a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării de gaze naturale
Autorizatie ANRE tip PT

 

 

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei Proiectarea sistemelor de transport, sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, sistemelor de distribuţie închise, instalaţiilor aferente activităţii de producere/stocare biogaz/biometan, precum si a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de înaltă presiune
Autorizatie ANRE tip PDIB Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei Proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, redusă şi joasă presiune
Autorizatie ANRE tip PDSB Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei Proiectarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, a sistemelor de distribuţie închise, precum şi a instalaţiilor aferente activităţii de producere/stocare biogaz/biometan ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune
Certificat de atestare pentru intocmirea studiilor hidrologice, intocmirea studiilor hidrogeologice si elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului/ autorizatiei de gospodarire a apelor Ministerul Mediului, Aplelor si Padurilor A – întocmirea studiilor hidrologice;

D – elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru următoarele categorii de lucrări care se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele:

D1 – construcţii şi amenajări hidrotehnice, hidroenergetice, hidroamelioraţii, depozite de deşeuri menajere sau industriale (inclusiv lucrări de închidere) şi lucrări de traversare cursuri de apă: baraje, acumulări permanente sau nepermanente, derivaţii hidrotehnice; centrale hidroelectrice, folosinţe hidromecanice, amenajări pentru navigaţie; lucrări de apărare împotriva acţiunii distructive a apei: îndiguiri, apărări şi consolidări de maluri şi albii, rectificări şi reprofilări de albii, lucrări de dirijare a apei, combaterea eroziunii solului, regularizarea scurgerii pe versanţi, corectări de torenţi, desecări şi asanări, alte lucrări de apărare; depozite de deşeuri menajere şi industriale: iazuri de decantare, halde de steril, zguri şi cenuşi, şlamuri, nămoluri şi altele asemenea; lucrări de închidere a minelor şi carierelor, a depozitelor menajere şi industriale şi de reconstrucţie ecologică a zonelor afectate; lucrări, construcţii şi instalaţii care se execută pe malul mării (inclusiv lucrări pentru consolidarea falezelor, protecţia şi reabilitarea plajelor), pe fundul apelor maritime; traversări de cursuri de apă cu lucrările aferente: poduri, conducte, linii electrice etc.;

D2 – sisteme hidroedilitare: alimentări cu apă potabilă, industrială şi pentru irigaţii, amenajări piscicole; lucrări de canalizare şi evacuare a apelor uzate, staţii şi instalaţii de prelucrare a calităţii apelor;

D4 – lucrări de prospecţiuni, de explorare/exploatare prin foraje terestre sau maritime; injectarea apelor de zăcământ de la schelele de extracţie;

 

Autorizatie pentru proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmenre si alertare in caz de incendiu Ministerul Afacerilor Interne Proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmenre si alertare in caz de incendiu
Autorizatie pentru proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor Ministerul Afacerilor Interne Proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor
Atestat INSEMEX INSEMEX Petrosani

GANEx

Activitati de proiectare a instalatiilor din spatii industriale cu pericol de atmosfere explozive

 

 

CERTIFICAT DE COMPETENTA (INSEMEX) – RESPONSABIL PRIVIND
ECHIPAMENTELE TEHNICE SI INSTALAŢIILE DIN SPATII INDUSTRIALE CU PERICOL DE ATMOSFERE EXPLOZIVE

Activitatile pentru care s-a acordat atestatul: proiectare, inspectie

AUTORIZATIE (INSEMEX) – PENTRU PERSONALUL CU RESPONSABILITATI PRIVIND ECHIPAMENTELE TEHNICE DIN SPATII INDUSTRIALE CU PERICOL DE ATMOSFERE EXPLOZIVE

Activitatile pentru care s-a acordat atestatul : proiectare, asistenta tehnica la montaj, punere in functiune

CERTIFICAT DE ATESTARE M.E.C. „VERIFICATOR DE PROIECTE” pentru lucrarile de montaj dotari tehnologice industriale in domeniile

06 Extractia petrolului brut şi a gazelor naturale
08 Alte activitati extractive
19 Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului
25 Industria constructiilor      metalice şi a produselor din  metal, exclusiv maşini,       utilaje şi instalatii
28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
33 Repararea, întretinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
352 Productia gazelor; distributia combustibililor gazoşi prin conducte
353 Furnizarea de abur şi aer conditionat
37 Colectarea şi epurarea apelor uzate
38 Colectarea tratarea şi eliminarea deşeurilor, activitati de recuperare a materialelor reciclabile
39 Activitati şi servicii de decontaminare
49 Transport prin conducte
52 Depozitari
70 Activitati de consultanta pentru afaceri si management
71 Activitati de testari şi analize tehnice
72 Cercetare-dezvoltare
26 Fabricarea calculatoarelor şi a componentelor  electronice
2651 Automatizari
3524 Instalatii şi echipamente tehnologice industriale de utilizare a gazelor naturale/biogaz/GPL
3314 Repararea echipamentelor electrice
 

CERTIFICAT DE ATESTARE M.E.C. „EXPERT TEHNIC DE CALITATE SI EXTRAJUDICIAR” pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnoilogice in domeniile:

06 Extractia petrolului brut şi a gazelor
08 Alte activitati extractive
09 Activitati de servicii anexe  extractiei petrolului brut şi gazelor naturale
19 Fabricarea produselor de cocserie şi prelucrarea titeiului
25 Industria constructiilor  metalice, maşini, utilaje şi instalatii
28 Fabricarea de maşini utilaje şi echipamente
33 Repararea întretinerea echipamentelor electrice
3524 Instalatii şi echipamente tehnologice industriale de utilizare a gazelor
353 Furnizarea de abur şi aer conditionat
36 Captarea, tratarea şi distributia apei
37 Colectarea şi epurarea gazelor
38 Colectarea şi tratarea deşeurilor
39 Activitati de decontaminare
49 Transporturi prin conducte
52 Depozitari
70 Activitati de consultanta şi management
712 Activitati de testari şi analiza tehnica
72 Cercetare-dezvoltare

CERTIFICAT AUTORIZARE (ANRE) – instalator autorizat pentru desfasurarea activitatilor de executie/exploatare a obiectivelor/sistemelor/instalatiilor din domeniul gazelor naturale in domeniile:

 • PGTproiectare sisteme de transport ale gazelor naturale, proiectare sisteme de distributie a gazelor naturale, sisteme de distributie inchise si magistrale directe ce functioneaza in regim de inalta presiune, proiectare conducte de alimentare din amonte, proiectare instalaltii tehnologice de suprafata aferente inmagazinarii gazelor naturale, proiectare instalatii de utilizare a gazelor naturale ce functioneaza in regim de inalta presiune
 • PGIU – proiectare instalatii de utilizare a gazelor naturale ce functioneaza in regim de medie, redusa si joasa presiune.
 • PGD – proiectare sisteme de distribuie a gazelor naturale, sisteme de distributie inchise si magistrale directe ce functioneaza in regim de medie, redusa si joasa presiune, proiectare instalatii de producere/stocare biogaz/biometan.
 • EGIU – executie instalatii de utilizare a gazelor naturale ce functioneaza in regim de medie, redusa si joasa presiune.
 • EGD – executie sisteme de distributie a gazelor naturale, sisteme de distributie inchise si magistrale directe ce functioneaza in regim de medie, redusa si joasa presiune, executie instalaltii de producere/stocare biogaz/biometan.
 • EGT – executie sisteme de distributie a gazelor naturale, sisteme de distributie inchise si magistrale directe ce functioneaza in regim de inalta presiune, executie conducte de alimentare din amonte, executie instalaltii tehnologice de suprafata aferente inmagazinarii gazelor naturale, executie instalatii de utilizare a gazelor naturale ce functioneaza in regim de inalta presiune.

CERTIFICAT DE ATESTARE TEHNICO-PROFESIONALA „VERIFICATOR PROIECTE” IN DOMENIILE:

 • Constructii civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicatii, miniere, edilitare si de gospodarire comunala, cu structura din beton, beton armat, zidarie, metal si lemn

CERTIFICAT DE AUTORIZARE SA REALIZEZE LUCRARI DE SPECIALITATE IN DOMENIILE:

 • Cadastrului, geodeziei si cartografiei din categoria A,B,C,D

ADEVERINTA (ANRE) – ELECTRICIAN AUTORIZAT

 • Gradul si Tipul IIIA, IIIBproiecteaza si/sau executa lucrari de instalaltii electrice

ADEVERINTA (ANRE)-VERIFICATOR DE PROIECTE ELECTRICIAN AUTORIZAT

 • Verifica proiectele de instalatii electrice tehnologice

ATESTAT (ISCIR) pentru desfasurarea activitatii de:

 • Avizarea documentatiei tehnice de instalare, a documentatiei tehnice preliminare pentru montare/reparare, a documentatiei tehnice de automatizare  la instalatii sub presiune (RADTP-RADTI-RADTA IP);
 • Supravegherea lucrarilor de verificare tehnica în utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic la instalatii sub presiune” (RADTE IP)

CERTIFICAT DE ATESTARE (ANRM) – pentru a executa urmatoarele lucrari:

 • Elaborarea/expertizarea documentatiilor tehnice si tehnico-economice pentru operatiuni petroliere;
 • Operatiuni petroliere privind supervizarea lucrarilor cu grad ridicat de risc in domeniul petrolier.