logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

ANUNŢ PUBLIC

ANUNŢ PUBLIC

S.C. PETROSTAR S.A. pentru ENGIE ROMÂNIA S.A.”, titular al proiectului ,,REABILITARE INSTALAŢIE DE PROTECŢIE CATODICĂ CU INJECŢIE DE CURENT SPC Str. DOMNEASCĂ – INCINTA GRĂDINA PUBLICĂ şi realizare racord catodic între SPC şi reţeaua de gaze din str. Elena Doamna”, anunţă publicul interesat asupra

luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul  ,,REABILITARE INSTALAŢIE DE PROTECŢIE CATODICĂ CU INJECŢIE DE CURENT SPC Str. DOMNEASCĂ – INCINTA GRADINA PUBLICĂ şi realizare racord catodic între SPC si reţeaua de gaze din str. Elena Doamna”, propus a fi amplasat în GALAŢI, Str. DOMNEASCĂ – GRĂDINA PUBLICĂ, JUDEŢUL GALAŢI.

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate  la sediul A.P.M. Galaţi din str. Regiment 11 Siret, nr.2, în zilele de luni-joi, între orele 8:30 -16:00 şi vineri între orele 8:30 -13:30, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la Reglementări -> Acordul de mediu -> Proiect decizie etapă de încadrare 2018.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pană la data de 13.01.2019.

admin