logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

ANUNŢ PUBLIC

ANUNŢ PUBLIC

ENGIE ROMÂNIA S.A. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,CONSTRUIRE INSTALAŢE PROTECŢIE CATODICĂ CU INJECŢIE DE CURENT PENTRU REŢELELE DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE DIN OŢEL – LOT 1 ZONA EST”, propus a fi amplasat în jud. Brăila, com. Chişcani, sat Vărsătura str. Panseluţelor: proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate
la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9:00 -13:00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro-secţiunea Reglementări/ Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 16.11.2018.

admin