logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

ANUNŢ PUBLIC

ANUNŢ PUBLIC

ENGIE ROMÂNIA S.A prin PETROSTAR S.A. anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,REABILITARE INSTALATIE DE PROTECŢIE CATODICĂ (SPC STRADA 15 STÂNGA) LOCALITATEA SCHELA, JUDEŢUL GALAŢI, propus a fi amplasat în JUDEŢUL GALAŢI, COMUNA SCHELA, SATUL SCHELA, STRADA 15 STÂNGA.
Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr.2, în zilele de luni-joi, între orele 8:30 -16:00 şi vineri între orele 8:30 -13:30, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la Reglementări -> Acordul de mediu -> Proiect decizie etapă de încadrare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, pană la data de 05.11.2018.

admin